Recursos naturals i residus

Decepció davant el projecte de Llei de Residus

Esperem que el Parlament sigui capaç d’aprovar una llei basada en principis ambientals i no en interessos particulars

Amics de la Terra, Ecologistes en Acció i Greenpeace lamentem profundament la poca ambició que ha tingut el Ministerio de Medio Ambiente en l’elaboració del text aprovat el passat divendres 5 en el Consell de Ministres. La seva redacció cedeix a les pressions de les comunitats autònomes i de la indústria i dóna l’esquena al medi ambient i als interessos dels ciutadans.

El Projecte de Llei de Residus enviat al Parlament traslladarà al règim normatiu espanyol la Directiva Marc de Residus. La nova Llei que surti finalment del tràmit parlamentari serà el marc regulatori de la generació i gestió de residus en els propers anys. En la seva redacció es basaran Comunitats Autònomes i entitats locals a l’hora d’elaborar les seves pròpies normatives.

No obstant això, el text aprovat pel Consell de Ministres està molt lluny de respondre correctament a aquestes expectatives. És més, de no incorporar millores substancials al Parlament, la nova Llei seguirà fomentant una societat abocada a la incultura de “usar i tirar”. Suposarà un retrocés comparada a la Llei vigent de 1998.

Mancances del projecte de llei

Les ONG ecologistes denunciem que el Projecte de Llei no aborda realment les problemàtiques relatives a la producció i gestió de residus. Entre elles destaquem:

Demandes ecologistes

Les cinc organitzacions ecologistes d’àmbit estatal demanem als diputats que millorin el present text. La societat espanyola necessita una Llei de Residus que:

Amb aquestes debilitats, el text obvia les prioritats en gestió de residus establertes per la Unió Europea i reflecteix clarament que el Ministeri s’ha anat doblegant a les exigències del sector de la indústria més poc inclinat a una gestió ambientalment responsable dels residus, en detriment dels interessos de la societat i del medi ambient.