Recursos naturals i residus

Amics de la Terra Mallorca critica la gestió del abocador de Milà

Amics de la Terra Mallorca sol•licita responsabilitats polítiques i jurídiques per l’alt risc de contaminació a l’abocador de Milà (Maó).

Amics de la Terra considera molt greus les deficiències detectades en l’explotació de l’abocador, confirmades contundentment pels tècnics de Medi Ambient del Govern Balear.

Instem a les autoritats competents que depurin les responsabilitats de l’empresa adjudicatària i si es demostrés la seva existència, la dimissió del conseller insular d’Economia, Medi Ambient i Caça, Fernando Villalonga.

Considerem que la decisió de transportar els fems a la incineradora de Son Reus (80 tones diàries) cal només com a mesura temporal, ja que es tracta d’un problema de força major a causa del perill imminent de contaminació a l’interior d’una Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI). S’imposa la necessitat del condicionament estructural de l’abocador el més aviat possible per evitar el trasllat dels residus menorquins a Mallorca, causant molèsties als veïns d’Alcúdia. Aquest transport comporta a més un cost econòmic i mediambiental insostenible.

Amics de la Terra recorda que la millor manera d’evitar problemes en els abocadors és compostar la matèria orgànica localment, el que suprimeix la majoria dels lixiviats, a més de potenciar la reducció, reutilització i reciclatge dels residus, així com introduir el sistema de dipòsit i retorn per als envasos.

Amics de la Terra s’oposa com a qüestió de principi a la importació de residus de fora de les Illes, però en el cas de Menorca entenem que es tracta d’una cosa excepcional que ha de ser resolt urgentment. Cada Illa hauria de ser autosuficient en la gestió dels seus residus.