Recursos naturals i residus

36 estadis com el Camp Nou s’omplen cada any amb envasos de begudes

El passat 20 de desembre es va presentar l’associació Retorna, que uneix ONG ambientalistes (entre les quals Amics de la Terra), agents socials, sectors recuperadors de materials, i altres institucions per impulsar un gir radical en la gestió dels envasos a Espanya. El sistema proposat implica tota la cadena, des dels envasadors i importadors, als comerços, consumidors i al sector industrial de la recuperació. Cada envàs portaria associat un dipòsit de 25 cèntims que el consumidor hauria de lliurar en comprar l’envàs i li seria reemborsat íntegrament al retornar-lo en algun punt de venda. Així s’assegura el retorn de l’envàs en òptimes condicions per al seu reciclatge.

Domingo Jiménez Beltrán, que va ser director de l’Agència Europea de Medi Ambient i actual coordinador de Retorna, va insistir en la necessitat de “donar un tomb a la política de residus” no només al nostre país sinó a nivell comunitari, ja que no s’ha aconseguit un dels objectius del Sisè Programa Marc de la UE: desacoblar augment del PIB i generació de residus.

Luis Ortiz, director del Gremi de Recuperadors de Catalunya, va destacar que aquest sector industrial aposta per la implantació del SDDR, ja que la matèria recuperada arriba amb excel·lents condicions per al seu reciclatge en nous envasos, tancant d’aquesta manera el cicle de la sostenibilitat. Ortiz va assenyalar que la iniciativa proposada és complementària als actuals sistemes integrats de gestió (SIG).

Ana Etchenique, vicepresidenta de la Confederació de Consumidors i Usuaris, va defensar el paper dels consumidors, que reclamen un sistema transparent de gestió, on la seva responsabilitat com a ciutadans tanqui de forma efectiva el cicle dels 51 milions d’envasos diaris que entrarien en el sistema.

Víctor Mitjans representant de la Fundació per a la Prevenció dels Residus i el Consum Responsable ha remarcat que “la gran avantatge d’aquest sistema és que la responsabilitat sobre l’envàs recau sobre la indústria, sobre el productor, i no sobre el contribuent. Les administracions estan subvencionant la gestió i el tractament d’aquest tipus de residus, ja que l’actual taxa del punt verd només finança els envasos recollits i, per tant, cal alliberar a les administracions locals i als contribuent d’aquesta càrrega “.

En l’àmbit jurídic, Rafel Audivert, soci del despatx d’advocats Roca i Junyent, destaca que no hi ha, actualment, cap impediment legal per a la implantació dels SDDR tant a nivell nacional com autonòmic.

A més, el passat 17 de setembre, com un primer pas previ a la constitució a nivell estatal, la Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable va fer pública la Xarxa Catalana de suport al Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn que ja compta amb més de 100 mocions municipals de suport, entre d’altres la de l’Ajuntament de Barcelona.

D’altra banda, a Mallorca la Plataforma per a la Reducció dels Residus de Mallorca ha realitzat diversos actes per denunciar l’excés de residus i la problemàtica de la gestió dels envasos per als municipis de les nostres illes. El darrer acte va tenir lloc el divendres 26 de novembre, a Inca, en el marc de la jornada “Quan costa la gestió dels envasos per als ajuntaments?”, en el qual també es va presentar la xarxa Retorna i es va demanar suport polític a la proposta d’implantació dels SDDR.