El nostre objectiu principal és la protecció del medi ambient a Mallorca, impulsant un desenvolupament compatible amb la preservació dels recursos naturals.

Lluitem per a millorar la consciència ambiental de la població i el respecte a l'entorn. També fomentem la participació activa dels ciutadans tant en els problemes mediambientals locals com els globals, tals com el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat.

Actuem en educació ambiental perquè els nens i joves d'avui puguin ser en el futur ciutadans compromesos amb el medi ambient.

Pressionem a les diverses administracions perquè prenguin les mesures necessàries per a assegurar l'adequada protecció dels nostres meravellosos entorns naturals i el foment de l'estalvi dels recursos naturals.

Seguim l'esperit del nostre lema Pensar globalment, actuar localment promovent la participació activa dels nostres socis i sòcies en totes les nostres activitats.

CONSERVA... LA SERRA DE TRAMUNTANA

Com a novetat del 2012, hem elaborat un fulletó amb l'objectiu d'augmentar la conscienciació i divulgar els valors naturals i patrimonials de la Serra de Tramuntana per aconseguir un canvi d’hàbits entre la població visitant i els estrangers residents, per tal de donar a conèixer la singularitat dels nostres espais naturals i la necessitat de que els coneguin millor, els estimin i els respectin.

Per a l'el·laboració del fulletó hem comptat amb el suport de la Fundació Guillem Cifre - Caixa Colonya.

Descarrega´t el fulletó. Si el necessites en millor qualitat, demana'ns-ho.

fulleto Serra de Tramuntana

Podeu trobar més informació de la Serra de Tramuntana a les següents webs:

www.serradetramuntana.net

www.conselldemallorca.net