¿Segur que no tires menjar? Algunes dades i 9 consells que sens dubte t'ajudaran a millorar

Qui tira el menjar? Per quin motiu?

El sistema de producció i consum que hi ha actualment fa que els aliments rebutjats provenen de: 40% de les llars, 40% de la indústria distribuïdora, 14% dels establiments d'hosteleria i el 5% en els supermercats , segons un estudi de la Federació Nacional de Comunitats de Regants (FENACORE).

En les llars els principals motius són la mida inadequada dels envasos, la manca de planificació a l'hora de comprar i la data de caducitat . En els restaurants els motius són: el 60% és producte d'una mala previsió en la compra, el 30% es malgasta durant la preparació dels àpats (caducitat o talls en la cadena de fred) i només el 10% és el que els comensals es deixen al plat , és a dir, els veritables fems. En els supermercats principalment són la data de caducitat i el rebuig de la fruita i verdura per qüestions estètiques.

Les fruites i hortalisses, a més de les arrels i tubercles, són els aliments més desaprofitats.

Què podem fer a casa per no llençar menjar?

Aquests consells afavoreixen al medi ambient i a la vostre butxaca :

  • Prendre consciència de les conseqüències socials i ambientals que es genera (esgotament de recursos naturals, contaminació per l'ús de pesticides i adobs nitrogenats, transport sobredimensionat i rutes poc eficients, sobreempaquetat, producció de residus, contaminació atmosfèrica i increment de l'efecte hivernacle i canvi climàtic , etc.).
  • Comprar productes locals i si són ecològics millor (més frescos, més sans, menys transport i contaminació, promocionem l'economia local, etc.).
  • Fer la llista de la compra i cenyir-se a ella, i no anar a comprar amb gana (està demostrat que es compra més).
  • Fixar-se abans de comprar a les dates de caducitat dels productes que es fan malbé més ràpid, i comprar en funció del que consumim a casa.
  • Prestar especial atenció en la compra de fruites i verdures que solen ser els productes més peribles. Comprar el necessari, posar-la en la part baixa de la nevera que conserva millora la temperatura, revisar perquè no es deteriorin i facin malbé les del costat.
  • Tenir els aliments organitzats a casa de manera que es consumeixin tots, i posar els de la caducitat més pròxima davant.
  • També es poden organitzar menús setmanals, calcular bé les racions i comprar només el que necessitem per elaborar-los. I si et sobra menjar es pot reutilitzar reinventant altres plats. I si tens jardí, pots fer compost amb les restes de fruites i verdures.
  • No confondre les dates de caducitat amb les de "consumir preferentment abans de" que indiquen aproximadament quan cal consumir el producte, però si s'han emmagatzemat correctament encara que passi la data poden seguir en bones condicions. Cal intentar consumir abans de les dates; verifica si està en bones condicions abans de llençar-lo o consumir-lo.
  • Influir en el mercat amb les nostres decisions de compra (comprar productes que no estiguin envasats, no deixar-nos influir per l'estètica o la quantitat, no comprar 2 x 1 si no ho anem a consumir abans de la data indicada, etc.)

¡Posa a prova i veuràs com ajudes a reduir el consum de recursos naturals i a més estalvies!