Clima i energia Educació ambiental escolar

La nostra dependència energètica i els seus impactes als països empobrits: INFORMA’T I ACTUA!

La dependència que té la nostra societat del petroli és cada vegada major i genera grans impactes ambientals, econòmics i socials aquí i ens els països dels que l’extraiem.

Les Illes Balears tenim una dependència energètica de l’exterior quasi total, ja que importem el 96 % de l’energia que consumim (l’importem principalment de Mèxic, Aràbia Saudí, Rússia i Nigèria). La factura energètica s’estima en uns 1.000 M€, un 3’8 % del PIB de les Illes Balears.

L’any 2010 l’energia primària consumida a les Illes Balears fou de casi 2 milions de tones de petroli. Per transportar aquesta energia primària es necessitarien 40 vaixells de 50.000 tones.

L’actual model energètic perpetua la dependència al petroli i altres combustibles fòssils (com el carbó i el gas), i no millora la qualitat de vida ni els beneficis econòmics dels països on s’explota com a Nigèria.

La dependència del petroli té diversos impactes negatius: durant la recerca (prospeccions) els sondeigs acústics poden provocar la mort d’animals marins.

Els efectes i impactes de les prospeccions i dels sondeigs acústics

Durant l’extracció, existeix el perill d’abocaments que contaminen la mar o la terra, el transport amb vaixell té riscs, com hem vist en la costa espanyola amb el PRESTIGE i la transformació i ús dels hidrocarburs són responsables del canvi climàtic, l’amenaça més greu que ha d’afrontar la humanitat.

Vídeo: Els perills del transport de petroli – el cas Prestige

Vídeo: Els impactes de l’extracció de petroli a Colombia

Vídeo: L’altra cara del petroli

Vídeo: El perill per als animals contaminats pels vessaments de petroli

Vídeo: La mar es contamina

A les nostres illes ningú vol prospeccions perquè suposen una gran amenaça per la nostra economia i subsistència, que depenen quasi 100% del turisme. També pot afectar negativament a la pesca, a la flora i fauna marina i als espais naturals marins i costers.

Vídeo: Els perills de les perforacions per cercar petroli – el cas de la Plataforma de Deepwater Horizon al Golf de Mèxic.

Las petroleras en Nigeria provocaron contaminación que podría tardar 30 años en limpiarse

Nigeria: Fluye la riqueza petrolera, pero el hambre persiste

Shell pagará 70 millones a Nigeria por los vertidos en el delta del Níger.

Vídeo: Foc verinós, el cas de Nigèria (versió curta)

Vídeo: Foc verinós, el cas de Nigèria (versió complerta).

La solució passa per l’estalvi i l’eficiència energètica i més implantació d’energies renovables.

10 passes per promoure més les energies renovables (en construcció).

Però el més important és adonar-te que pots ser alguna cosa segur per ser menys depenent al petroli. Tu formes part de la solució i el planeta necessita que et moguis de manera sostenible.

VISITA LA PÀGINA DEL PROJECTE

Aquest projecte compte amb el finançament de la Direcció General de Cooperació del Govern Balear.