Alimentació i agricultura Justicia ambiental i econòmica

Cultivant per al futur

No hi ha dubte que eliminar la fam a nivell mundial és uns dels majors reptes que afronta l’ésser humà durant el segle XXI, però existeixen visions molt diferents de com aconseguir aquest objectiu. La necessitat de produir més menjar per alimentar al món se cita com a justificació per a polítiques i pràctiques que empitjoren el problema de la fam i disminueixen la nostra capacitat per alimentar a les noves generacions.

Les recerques demostren de manera consistent que la fam mundial no és un problema de subministrament, sinó, més aviat, un problema de pobresa, de falta de democràcia i d’accés desigual a la terra, a l’aigua i a altres recursos.

Informe-CULTIVANDO-PARA-EL-FUTURO (en castellà)