Justicia ambiental i econòmica

11 octubre 11h a Palma concentració STOP TTIP! Dia d’acció europea.

Amics de la Terra forma part de la Plataforma NO AL TTIP MALLORCA

És el “Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions” (Sigla en anglès: Transatlantic Trade and Investment Partnership). Es tracta d’un nou model de tractat de lliure comerç que s’està negociant entre la Unió Europea (UE) i els Estats Units d’Amèrica (EUA), des juny de 2013, amb la intenció de crear la zona de lliure comerç més gran del món.

Els EUA i la Unió Europea estan perdent poder econòmic i polític. Altres països, especialment la Xina, els estan desplaçant com a majors economies i com exportadors i proveïdors d’inversió estrangera directa. El TTIP pretén, per tant, consolidar els interessos geopolítics i econòmics, i recuperar el poder i el protagonisme de les dues potències, declarant una guerra comercial a tercers països.

Per part de la Unió Europea negocia la Comissió Europea; la UE li ha donat el mandat de les negociacions. Per l’altra banda, és el propi Govern dels EUA. Tanmateix això, des del seu origen, són els grans lobbies o grups de pressió empresarial d’ambdós costats que pressionen i participen de manera activa en les negociacions: indústria automobilística, farmacèutica i agroalimentària, empreses de serveis, bancs, fons d’inversió …

Les negociacions s’estan fent d’esquena a la població, amb un alt caràcter secret sobre el seu contingut, sense participació ni consulta a la societat civil i, a més, amb molta desinformació cap als governs dels països de la pròpia Unió Europea.

Tot i que els aranzels entre la UE i EUA ja són molt baixos, aquest nou model de tractat se centra en la liberalització de tots els sectors. Es vol aconseguir una harmonització legislativa, és a dir, unificar lleis a cada costat de l’Atlàntic, amb la finalitat de reduir costos i “retrasosinnecesarios” per a les corporacions. Serà especialment polèmica la protecció de les inversions; qualsevol inversor privat, davant tribunals internacionals poc transparents, podrà desafiar la legislació ambiental, laboral o social que interfereixi amb els seus beneficis. Per exemple, una moratòria al fracking (tècnica molt contaminant d’extracció de petroli o gas) o una regulació sanitària de substàncies tòxiques poden ser objecte de demandes i indemnitzacions milionàries enfront dels governs.