Clima i energia

Una cooperació amb alternatives per combatre el canvi climàtic

El canvi climàtic és un problema global que ens afecta a tots i totes, però, les comunitats més vulnerables, i les que menys han contribuït a l’escalfament, són les que pateixen les pitjors conseqüències. Les zones on les amenaces per desastres naturals són més habituals s’estan veient més afectades per l’escalfament, amb accidents cada vegada més freqüents. És el cas del Golf de Fonseca, una àrea compartida per Nicaragua, Hondures i El Salvador.

Per aquest motiu, des d’Amigos de la Tierra en conjunt amb els nostres socis locals i les comunitats de la zona estem executant un projecte per mitigar i prevenir els impactes del canvi climàtic. A més de promoure la justícia climàtica i lluitar per ella, hem vist la necessitat d’implementar projectes des de l’àrea de cooperació que atenguin aquests requisits essencials.

Així, s’han aconseguit enfortir els coneixements sobre les principals amenaces d’origen natural dels habitants de 20 comunitats a través de l’elaboració de mapes de riscos de la zona, així com diferents estudis. En definitiva un pla d’acció per reduir la vulnerabilitat social, ambiental i econòmica a les comunitats, amb especial atenció a l’adaptació, mitigació i prevenció dels fenòmens naturals provocats pel canvi climàtic.

En aquesta mateixa línia, s’han conformat, enfortit i equipat a 20 brigades comunitàries de prevenció, mitigació i atenció de desastres (BRIMUR) integrades per un total de 274 brigadistes. Per tal de completar aquestes accions s’ha dut a terme una instal·lació del sistema de monitorització i avaluació de l’àrea protegida Volcà Cosigüina i dels corredors biològics sobre gestió de risc, aspectes soci econòmics i qualitat d’aigua.

Els estudiants de la zona són també agents clau per a la gestió de risc dins de les comunitats. Per tal d’introduir aquests conceptes a les escoles des de primària, s’ha publicat una guia didàctica sobre la gestió de risc, a més d’impartir xerrades de sensibilització tant a estudiants com al professorat. Aquestes guies han estat distribuïdes en 42 escoles de primària de la zona. Alhora s’han rehabilitat 11 aules i s’ha construït una més en diferents comunitats, equipant també diferents escoles amb material escolar, pupitres i pissarres.

En el marc del projecte, un dels objectius principals és la promoció d’alternatives socioeconòmiques respectuoses amb el medi ambient. En aquest cas la producció de plàtan i l’apicultura són un dels sectors en què s’estan implementant bones pràctiques de manufactura. Gràcies a aquests procediments 225 productors, 77 dones, han vist incrementats els seus ingressos en un 10%. Aquest tipus de pràctiques locals i ecològiques constitueixen al seu torn una eina bàsica per combatre els efectes del canvi climàtic amb una agricultura i apicultura de proximitat ia petita escala.