Clima i energia

En el dia del medi ambient Amics de la Terra fa una crida a la Justícia Climàtica

En motiu de la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, Amics de la Terra recorda que el clima de la Terra està canviant, i que és urgent que adoptem mesures reals per frenar les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Els països en desenvolupament i les comunitats empobrides són els que menys han contribuït a les causes del canvi climàtic, i tanmateix, són els que més en pateixen els seus efectes, per la seva localització geogràfica i per la fragilitat de les seves condicions de vida. En motiu del dia del Medi Ambient, Amics de la Terra ha volgut donar a conèixer aquesta situació d’injustícia climàtica amb la representació d’una performance a la Plaça París i a la Plaça d’Espanya. En la performance es podia veure clarament com uns pocs països, responsables de la majoria de les emissions contaminants, jugaven amb una bola del món, mentre que la resta de regions en patien les conseqüències silenciosament. La performance era un reclam per cridar l’atenció dels vianants, que tenien l’oportunitat de signar una petició per exigir als nostres governs: compromisos de reducció d’emissions concrets (40% per al 2020), transferència de fons i tecnologies als països més vulnerables i finalment, el compromís d’elaborar una llei estatal i autonòmica de canvi climàtic (amb objectius anuals i distribuïts de reducció d’emissions).

Fins al moment, Espanya no tan sols no ha reduït les seves emissions de CO2 al nivell acordat en el protocol de Kyoto, sinó que ha hagut de comprar “bons de Carboni”( a un cost de 638 milions d’euros) per compensar les emissions que no havia reduït. Aquest sistema, conegut com mercat d’emissions, es demostra ineficient per aconseguir que els països industrialitzats deixin de contaminar, i en canvi trasllada el seu problema als països més pobres, que no tenen ni recursos per a defensar-se contra els efectes del canvi climàtic. Per això, i d’Amics de la Terra han volgut manifestar la necessitat d’adoptar compromisos ferms per afrontar el canvi climàtic, evitant les falses solucions dels mecanismes de desenvolupament net, els agrocombustibles, els monocultius forestals, l’energia nuclear o l’emmagatzematge de CO2.