Clima i energia

Comença la Cimera Río + 20. Què és i qué pretén?

La propera Cimera de la Terra Rio +20 es celebra del 20 al 22 de juny de 2012 a Rio de Janeiro, Brasil. Aquesta cimera és un nou intent de Nacions Unides en el començament de mil·lenni per avançar sobre el compromís dels Estats i la comunitat mundial en els grans canvis d’aquest segle XXI. Té lloc vint anys després de la primera cimera històrica de Rio de Janeiro el 1992 i deu anys després de la de Johannesburg el 2002.

En aquesta cimera es convida els Estats, la societat civil i els ciutadans a “establir les bases d’un món de prosperitat, pau i sostenibilitat”, incloent l’enfortiment dels compromisos polítics en favor del desenvolupament sostenible, el balanç dels avenços i les dificultats vinculats a la seva implementació i les respostes als nous desafiaments emergents de la societat. Dues qüestions, íntimament lligades, constitueixen l’eix central de la cimera: 1. Una economia ecològica amb vista a la sostenibilitat i l’eradicació de la pobresa. 2. La creació d’un marc institucional per al desenvolupament sostenible.

Si bé els vint anys transcorreguts des de 1992 només van significar avenços molt parcials i insuficients respecte dels objectius de sostenibilitat, la primera cimera de Rio el 1992 va tractar les qüestions fonamentals del problema. Des de llavors, la situació del món ha canviat considerablement. Factors com el creixement de la desigualtat, el terrorisme internacional, el canvi climàtic, la crisi del sistema econòmic i financer, els aixecaments populars del món àrab seguiran redissenyant profundament l’equilibri geopolític mundial.

En els moments que vivim, cal dissenyar una estratègia de canvi amb perspectives clares i sòlides, organitzades al voltant d’un petit nombre de grans transformacions que són objecte d’una identificació col · lectiva. Ni la suma de centenars de problemes, tots reals però desconnectats els uns dels altres, ni la recerca d’un boc expiatori i d’una causa única, tal com “la globalització”, nou avatar del “capitalisme”, responen a aquesta necessitat estratègica.

Descarrega’t el document “¿Qué se debería lograr en la Cumbre de Río + 20? elaborat per Amics de la Terra Internacional.

Demandas a Río + 20 – Amigos de la Tierra Internacional

Vegeu també el document que demana al Govern espanyol un compromís polític amb la justícia socio-ambiental, elaborat per Coalición Clima de la qual Amics de la Terra també hi formem part.

Demandas al Gobierno español – Coalición Clima