Clima i energia

Campanya de pressió política per aconseguir una Llei de Canvi Climàtic a Balears

Amics de la Terra proposa que s’inclogui la proposta d’una Llei de Canvi Climàtic al programa electoral dels partits polítics

El govern de les Illes Balears preveu l’elaboració d’una llei de Canvi Climàtic

Entitats ecologistes de les Illes Balears reclamen una Llei de Canvi Climàtic a nivell autonòmic

Aportacions d’Amics de la Terra en el procés de participació del Pla d’Acció contra el Canvi Climàtic

Acte de presentació de l’informe “Oportunidades para una Ley de Cambio Climático basada en presupuestos de Carbono”