Clima i energia

Aportacions per una Llei de Canvi Climàtic

En el marc del procés de participació de la revisió del Pla d’Acció per a la lluita contra el Canvi Climàtic (2008-2012) impulsat pel Govern de les Illes Balears, Amics de la Terra ha presentat un extens document amb les modificacions i les propostes per garantir que les mesures contra el canvi climàtic siguin efectives. Tot i així, l’associació denuncia que les mesures proposades en el mateix Pla d’Acció no tenen caràcter vinculant, fet que dificulta que s’acabin portant a terme.

La principal reclamació que es fa des de la nostra entitat és, per tant, la creació d’un marc legal transversal i d’obligat compliment, per reduir de forma segura i planificada, les emissions de gasos d’efecte hivernacle de les Illes Balears. La proposta de llei hauria de definir uns objectius concrets i anuals de reducció de les emissions, garantint que l’esforç de reducció d’emissions es distribueixi transversalment entre els diferents sectors socials i econòmics responsables (transport, serveis, indústria, territori, residencial, institucional i transversal). L’acord per la implementació d’una Llei de Canvi Climàtic permetria desvincular la lluita contra el canvi climàtic de qualsevol color polític, garantint-ne la seva continuïtat i eficàcia a mitjà i llarg termini.

A més, des d’Amics de la Terra considerem que aquest és un moment clau per abordar el tancament progressiu de la central tèrmica des Murterar. Aquesta central, produeix el 53% de l’energia elèctrica que es consumeix a les Illes Balears, fent servir carbó, el combustible més contaminant que existeix i que té unes implicacions que van més enllà de les purament ambientals. Així, la central tèrmica d’Es Murterar suposa el 60% de les emissions de CO2 associades a la producció d’electricitat.

Finalment, en motiu de l’enunciada Llei d’Energies Renovables i Eficiència Energètica que vol engegar el Govern Balear, Amics de la Terra creu que és necessari l’establiment d’uns objectius clars per al 2020, que garanteixin el subministrament d’un 20% de l’energia a partir de fonts renovables, i la reducció de les emissions en un 30%.

Si voleu conèixer amb detall les nostres propostes podeu descarregar-vos el document adjunt.

propostes pla accio