Clima i energia

Amics de la Terra presenta al·legacions a la llei de transport i mobilitat per demanar més desplaçaments sostenibles

Amics de la Terra va presentar ahir un escrit d’al·legacions a l’esmentat avantprojecte. Les observacions es refereixen, fonamentalment, a la conveniència d’incloure a la norma aspectes relacionats amb la sostenibilitat. En concret, es fa èmfasi en el foment des modos de desplaçament més sostenibles, com són el caminar i l’anar amb bicicleta, al costat del transport públic. A més, es propugna la introducció de mesures que dissuadeixin d’un ús poc racional del vehicle de motor privat a les nostres ciutats.

També es proposa la regulació dels Plans de Mobilitat Empresarial, i d’una figura cabdal en aquests, com és el gestor de Mobilitat. Normativa de diferents països europeus i extraeuropeus, i la pròpia Llei d’Hisendes Locals avalen l’establiment d’aquestes figures.

Les al·legacions reprodueixen en gran part normes que han estat promulgades en altres comunitats autònomes, com la Valenciana o la Catalana, que ja compten amb un instrument legal regulador de la mobilitat.

Amics de la Terra considera que seria molt lamentable que Balears deixés passar l’oportunitat d’equiparar la seva regulació de la mobilitat a la de les esmentades comunitats autònomes, que constitueixen un referent per a tot l’Estat, i que es troben impregnades d’una voluntat clara en favor de la mobilitat sostenible.

Podeu veure les al · legacions completes aquí:

Alegaciones ley mobilidad y tranporte