Clima i energia

Amics de la Terra, GOB, SOM Energia i ALCAIB, megaparc fototovoltaic de Santa Cirga: així no!

Les quatre entitats, que formen part de la Xarxa de Sobirania Energètica de Mallorca, diuen que hem d’augmentar les renovables però garantint que els projectes de generació compleixin amb els criteris de descentralizació de la producció, democràcia en l’accés a l’energia, no mercantilista/de bé comú i renovable.

D’aquests criteris, el megaparcs projectats a Santa Cirga o a la Marina de Llucmajor només compleixen el darrer i això no és suficient argument per haver d’acceptar el gran impacte de consum territorial que impliquen.

Les entitats, que formen part de la Xarxa de Sobirania Energètica de Mallorca, faran arribar a la Direcció General d’Energia, a la Comissió Balear de Medi ambient i al departament de territori del Consell de Mallorca un document de posicionament clar amb els arguments suficients perquè, des del la perspectiva de la transició cap a un nou model de producció i consum d’energia elèctrica factible a Mallorca, es descartin els grans megaparcs fotovoltaics com el de santa Cirga.

De fet, les entitats, coincideixen en remarcar que la polèmica generada en relació als dos grans megaparcs fotovoltaics projectats a Mallorca, posa en evidència la improvisació amb què ens movem en termes de planificació energètica i per això exigeixen a les administracions implicades que s’obri el debat de la necessària transició energètica per a definir les claus de les polítiques necessàries per fer-la efectiva garantint els criteris, no només ambientals, sinó també territorials, econòmics i socials, justs i democràtics.

L’impuls de la inversió privada, que aposta pels grans megaparcs projectats al sòl rústic (en una àrea protegida, com és el cas del parc projectat a la Marina de Llucmajor o en àrea classificada com «d’interès agrari», com és el cas de Santa Cirga a Manacor) posa en evidència que la rendibilitat i negoci privat ha anat per davant. Per davant, en aquest cas, de la responsabilitat política de planificar i possibilitar la integració progressiva de les energies renovables en clau territorial i de canvi de model de producció elèctrica.

El projectes s’han d’avaluar en el marc d’un radical de tot el sistema elèctric cap a la sobirania energètica

De fet, aquest canvi de model, no només és un canvi en les infraestructures o centrals de producció de l’energia elèctrica, sinó que és un canvi que ha d’implicar, necessàriament, els altres aspectes del sistema elèctric. Aquests són -a banda de la producció- el transport, la distribució i la comercialització. És només en aquest marc complet, en que podem tenir els arguments suficients per a valorar la disposició territorial de les infraestructures necessàries per un futur energètic que tengui com a horitzó clar la sobirania energètica. I la sobirania energètica integra tots els elements que consideram clau per a plantejar l’escenari energètic: això és, un futur energètic sostenible, just, democràtic, racional i descentralitzat.

I això, en un territori insular, passa necessàriament per considerar la ubicació d’aquestes noves infraestructures de producció i distribució, i valorar-les atenent criteris diferents als que havien estat fins ara els criteris decisoris. O sigui, la presa de decisions d’una nova planificació que ens dugui a la transició energètica s’ha de fer, evidentment, també d’una manera diferent a com s’ha fet fins ara. Per tant, ens cal parlar de sobirania energètica també en relació a la sobirania alimentària i en relació a l’organització social i de redistribució dels beneficis d’aquestes noves formes de producció d’energia elèctrica.

Només en aquest context global podem entrar a valorar amb arguments suficients la proposta d’aquestes noves grans infraestructures de producció d’energia elèctrica fotovoltaica, i acabar concloent que així NO.

Davant del plantejament de grans mega-parcs de més de 90 hectàrees, el nostre posicionament és contrari pels següents motius:

XSE Energia Megaparcs

Fotografia: Fotomuntatge: Ara Balears