Clima i energia

Amics de la Terra es segueix oposant al megaparc fotovoltaic de Santa Cirga

Amics de la Terra Mallorca ha presentat aquest matí al·legacions a la Comissió Balear de Medi ambient contra el projecte de megaparc fotovoltaic que ocuparà 50 Ha en el municipi de Manacor. Demanem a la Comissió Balear de Medi Ambient que procedeixi a desestimar el citat projecte, així com l’estudi ambiental presentat.

La finca de Santa Cirga té una capacitat productiva agrària important i un sòl molt fèrtil. El projecte fotovoltaic projectat podria incomplir la Llei 12/2014 de 16 de desembre (Llei Agrària de les Illes Balears), l’article 36. 2 punt 5 del PDSEIB i l’acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient sobre la modificació del PDSEIB estableix que la producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energies renovables l’ocupació de les quals sigui superior a 4 Ha (tipus D) se situarà en terrenys de baixa productivitat agrícola, marginals, degradats o bé integrats de forma efectiva en l’activitat agrària, que no és el cas de la finca de Santa Cirga. En canvi, la finca està majoritàriament en una zona d’aptitud mitjana, no d’aptitud alta, pel que fa la idoneïtat del territori per ubicar parcs fotovoltaics segons els annexos del PDSEIB. Demanem que es faci un informe de l’administració agrària (article 42 de la modificació del PDSEIB).

Tenint en compte que la instal·lació projectada del parc fotovoltaic de Santa Cirga  ocuparà una superfície de quasi 50 Ha, a més de nombrosos edificis i infraestructures de transformació i transport de l’energia, tot en sòl rústic, Amics de la Terra considera les dimensions totalment desproporcionades en un territori insular limitat com el nostre que inevitablement tindrà un impacte important sobre el territori.  El macro projecte convertirà el que és actualment considerat sòl rústic en un sòl de facto d’ús industrial.

A més, la potència que es contempla instal·lar impediria desenvolupar altres iniciatives ciutadanes en la zona ja que coparan l’actual capacitat d’integració de les renovables en el sistema elèctric balear, que està limitat per la xarxa de REE.

Amics de la Terra valora i recolza les iniciatives que estan duent a terme la Direcció general d’Energia per avançar en la implantació de renovables en teulades, en la qual  l’Administració Pública hauria de ser exemple. Lamentem, no obstant això, que el pressupost per fomentar les energies renovables a les Illes sigui clarament insuficient. El govern autonòmic ha de pressionar per canviar la legislació estatal que actualment afavoreix l’oligopoli i les projectes de grans dimensions només a l’abast de grans inversors, enlloc de vetllar pels interessos generals de la població.

Amics de la Terra defensa un model d’ordenació de les energies renovables més descentralitzat i menys impactant sobre el territori, donant prioritat absoluta a les petites i mitjanes instal·lacions, juntament amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques per l’autoconsum.

Alegacions Parc Fotovoltaic Santa Cirga 2017

 

(Font imatge: ultimahora.es)