Clima i energia

Amics de la Terra alerta del gran consum energètic de les dessaladores i la necessitat de promoure més les energies renovables

.

Un grup de 25 persones d’Amics de la Terra va conèixer de primera mà la dessalació d’aigua de mar que realitza la dessalinitzadora d’Andratx, dins del seu nou projecte de conscienciació de consum d’aigua “Aigua és vida, que no se t’escapi”. Podeu veure les fotos de la sortida aquí.

El consum energètic de la planta (principalment per treure les sals de l’aigua per fer aigua potable) és el principal impacte ambiental que genera. La dessalinitzadora d’Andratx està a ple rendiment des del mes de maig (va estar aturada des de la seva construcció al 2009 fins enguany) a causa de l’alta demanda i el mal estat dels aqüífers i dels embassaments per la sobreexplotació i la manca de pluges. Aquesta planta genera cada dia 14.000 m3 d’aigua, que se sumen als 14.000 m3 de la planta d’Alcúdia i els 70.000 m3 de la planta de Palma. En total les dessalinitzadores de Mallorca estan generant 100.000 m3 diaris d’aigua potable, que tenen un alt consum energètic i impacte sobre el canvi climàtic per les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI). Cal recordar que la principal font de generació d’energia a Mallorca es la crema de carbó d’es Murterà, altament emissora de GEI.

La despesa energètica de la planta d’Andratx és de 4kwh per cada m3 d’aigua potable que genera. El sistema reaprofita l’energia que genera la turbina i permet un estalvi energètic del 40%, sinó seria molt superior. Això vol dir que només aquesta planta consumeix 20.440 Megavats-hora(MWh) a l’any. Segons la OCU (Organizació de Consumidors i Usuaris) una casa espanyola consumeix a l’any 9.922 kilovats-hora (kWh), que equivalen a 0,85 tones de petroli. Per tant, la despesa energètica anual de la dessaladora equivaldria a 1750 tones de petroli i al gast energètic d’un municipi amb 2.060 cases i uns 6.000 habitants aproximadament. Caldria una planta fotovoltaica de 14 MW aproximadament per produir aquesta energia anualment.

El clima mediterrani, ja variable de per sí, i l’augment de períodes secs i disminució de dies de pluja que causarà el canvi climàtic, segons les previsions dels experts, faran que a Mallorca les dessaladores hagin d’estar present a les nostres vides futures per fer possible que millorin les nostres reserves d’aigua subterrànies i s’abasteixi l’alta demanada d’aigua potable.

És un sense sentit, el canvi climàtic afectarà la disponibilitat d’aigua i les dessaladores augmenten les emissions que promouen el canvi climàtic. Per això és molt important, a tots els nivells i sectors de la població i turisme, interioritzar un consum d’aigua i energia més conscient i estalviador, i que des de les administracions ho facilitin i implementin més energies renovables per tancar es Murterar el més aviat possible.

A la web d’Amics de la Terra Mallorca www.amicsdelaterra.org i a les seves xarxes socials podeu anar seguint el detall de les activitats del projecte “Aigua és vida, que no se t’escapi”. Aquest projecte està subvencionat per la Direcció General d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.