Clima i energia

Amics de la Terra adverteix que les decisions de Cancún són insuficients per combatre el canvi climàtic

Finalitza la Setzena Conferència de les Parts sobre Canvi Climàtic, Mèxic a 11 de desembre de 2010.

L’acord adoptat en les negociacions sobre el clima no ha progressat en l’àrea mes important: la reducció d’emissions profunda i vinculant per als països desenvolupats. Amics de la Terra adverteix que aquest acord por ser una plataforma per abandonar el Protocol de Kyoto, i integra en el marc de la ONU les febles promeses de Copenhaguen, que permetrien un augment de la temperatura de 5 graus centígrads segons el PNUMA.

Nnimmo Bassey, president d’Amics de la Terra Internacional ha declarat que “l’acord aconseguit aquí no val per lluitar contra el canvi climàtic. És una bufetada als qui ja el sofreixen. Per evitar que el canvi climàtic sigui catastròfic es necessita un acord en virtut del Protocol de Kyoto, mitjançant el qual els països industrialitzats redueixin les seves emissions en almenys un 40 per cent per 2020, evitant les falses solucions que proposen els mercats de carboni, els mecanismes de compensació, o els diversos buits legals. Han de recollir-se aquí els principis de la Justícia Climàtica”.

Malgrat l’estancament en els temes fonamentals, s’ha aconseguit progressar en altres àrees, com en l’adaptació o en l’establiment d’un Fons Mundial per al Clima. No obstant això, els 100 mil milions de dòlars que es van posar a disposició per a aquest fons, no estan d’acord amb l’equitat ni la necessitat. El Banc Mundial jugaria un paper clau en els mecanismes de finançament, fet inacceptable. Els països industrialitzats han de complir amb les seves obligacions i brindar suficients fons públics als països empobrits perquè puguin desenvolupar-se de forma neta i s’adaptin als impactes del canvi climàtic, que ja sofreixen. També s’ha aconseguit un avenç en l’adaptació per ajudar als països empobrits a enfrontar els impactes del canvi climàtic.

Alejandro González d’Amics de la Terra Espanya ha manifestat la seva opinió sobre altres aspectes rellevants de la cimera: “els mecanismes per detenir la desforestació no poden permetre als països rics continuar emetent carboni. Els boscos no són reserves de carboni i no haurien de ser comercialitzats. Els diners per protegir als boscos ha de provenir dels països industrialitzats. D’altra banda, la ONU és la clau de la resposta col·lectiva a aquesta crisi i veiem que el procés multilateral està avançant. No obstant això, la ONU és tan forta com els països que la integren. No hem pogut aconseguir el progrés necessari a Cancún a causa que els països rics, que són els principals responsables de la contaminació climàtica, ho han impedit. Els països industrialitzat han provat d’aniquilar el Protocol de Kyoto i ara hem de redoblar els nostres esforços en el proper any per reinventar-lo”.

Héctor de Prado ha declarat: “Des de les organitzacions socials seguirem recolzant necessàriament els principis de Justícia Climàtica que reclamen reduccions molt més ambicioses i arrenquen la sobirania de la naturalesa als interessos comercials per retornar-la-hi a les comunitats i al propi planeta, evitant mecanismes falsos com els mercats de carboni”.