Biodiversitat

Salvem ses Fontanelles es felicita per la sentència del TSJIB que ratifica la denegació de llicència del centre comercial

La sentència, donada a conèixer avui, desestima la pretensió de la promotora, la multinacional francesa UNIBAIL RODAMCO, que es declaràs nul·la la denegació de la citada llicència i, a més, la condemna al pagament de les costes del judici.

La Plataforma considera que aquest suport a les tesis mantingudes pel govern de Bauzà i l’actual suposa un punt d’inflexió cap a la protecció definitiva de l’últim aiguamoll que queda a Palma.

Així mateix, insta l’executiu a adoptar una actitud valenta i decidida per salvar definitivament la zona humida, evitant la seva destrucció per un centre comercial, del tot incompatible amb els valors naturalístics d’aquesta albufera.

En una dinàmica de turisme massificat i estacional, socialment percebuda cada vegada amb major intensitat i rebuig, les Illes han d’apostar per la promoció de valors diferents als de sol, platja i compres annexes, ja esgotats. La preservació de ses Fontanelles constitueix el paradigma de cap a on ha de dirigir-se nostra oferta, i la societat no entendria que no s’avançàs en aquesta direcció.