Biodiversitat

Amics de la Terra presenta al·legacions a la Llei de pesca balear

Amics de la Terra ha presentat avui unes consideracions generals i al•legacions a l’avantprojecte de la Llei de Pesca Marítima, marisqueig i aqüicultura de les Illes Balears.

Aquesta llei presenta un avanç per a la fi tenir una legislació específica balear que reguli la gestió pesquera i asseguri la conservació dels recursos marins. Aquesta gestió és molt important per a les nostres illes amb una tradició pesquera de fa segles, i el turisme, la nostra principal font d’ingressos, depèn en gran mesura del bon estat del medi marí.

Considerem com a aspectes positius de la llei: que reguli l’àmbit de les competències de la comunitat autònoma – no només de la pesca, marisqueig, aqüicultura, ordenació i comercialització del sector pesquer- sinó en la protecció i conservació dels recursos marins, que crei una Xarxa Balear d’Àrees Marines Protegides, que tracti d’ordenar la pesca i marisqueig recreatius i la prohibició de la seva comercialització, que es reguli l’aqüicultura marina i la restauració de la zona un cop acabada la seva activitat.

Com a punts negatius, Amics de la Terra considera que la Llei no concreta suficientment alguns punts i no defineix uns mínims clars. Hauria de ser molt menys permissiva, sobretot pel que fa a la pesca d’arrossegament o l’explotació del corall.

Les al•legacions presentades sol•liciten: que els consells insulars puguin aprovar mesures més restrictives, que no es permeti la pesca submarina ni l’aqüicultura en les reserves marines, que no es permeti l’enfonsament deliberat de vaixells, que es prohibeixi la introducció deliberada d’espècies exòtiques, que no permeti que vaixells d’arrossegament de fora substitueixin vaixells d’arrossegament que tenen port a les Illes Balears, que es faci un control més estricte de la pesca d’arrossegament i que es prohibeixi en zones on hi hagi praderies de posidònia o fons coral•lígens, que es prohibeixi l’extracció de corall, que s’estableixi un control eficaç sobre l’oferta de turisme mariner i pesquer, que es controlin els voltants i afluents al voltant de les instal•lacions d’aqüicultura marina i que es prohibeixi la introducció d’espècies marines no autòctones de la Mediterrània occidental a les instal•lacions d’aqüicultura.

Podeu veure les al·legacions presentades aquí.

consideraciones generales y alegaciones a la Ley de Pesca