Biodiversitat

Amics de la Terra al•lega que no es danyi Son Serra de Marina una de les platges més ben conservades de Mallorca

Amics de la Terra Mallorca ha presentat al•legacions a la instal•lació de serveis de temporada a les platges de Son Serra de Marina, al terme municipal de Santa Margalida en el període d’informació pública de sol•licituds d’autoritzacions en zona de domini públic marítim-terrestre en les costes de Balears per la Demarcació de Costes.

Amic de la Terra al•lega que sigui rebutjada l’autorització d’instal•lació de serveis de temporada a les platges de Son Serra, concretament sobre l’àrea natural protegida de les dunes de Son Serra i el LIC de na Borges, atenent el principi de precaució pels efectes negatius que les instal•lacions i les activitats derivades puguin representar per la conservació futura d’aquest espai privilegiat i per l’unànime rebuig social que ha provocat.

A més a més, hi ha serveis de bars i restauració molts propers a la platja pel que no fa necessari danyar una de les platges verges més ben conservades de Mallorca i que té part de territori protegit declarats Xarxa Natura 2000, Lloc d’importància Comunitària (LIC) i classificat com a Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI) per la Llei 1/1990 d’Espais Naturals de les Illes Balears.

Amics de la Terra recolza la plataforma Sos Son Serra de Marina i es suma al rebuig social en la campanya ‪#‎NoVolemXiringuitos‬.