Biodiversitat

Artificialitzar la mar i equivocar-nos una vegada més

¿Per què després d’haver fet malbé la costa emergida i omplir-la d’edificis en un desenvolupament incontrolat, massa a prop de la línia de costa, ara es vol també artificialitzar els fons marins? És que no es pot deixar alguna cosa una mica més “natural”? És que els bussejadors no gaudeixen amb la nostra mar i els nostres fons naturals i cal posar-los una joguina perquè vagin a veure un vaixell de guerra enfonsat en els nostres fons?

¿Per què només es mira el futur pròxim i es veu una petita guany per als clubs de busseig sense veure una mica més enllà i veure el resultat d’això quan es deteriori i s’oxidi i tinguem una sèrie de restes lletjos i perillosos disseminats en els nostres fons?

Es considera que els fons sorrencs són lletjos, insulsos i sense vida, res més lluny de la realitat, si són lletjos o insulsos cadascú pot opinar doncs va al gust de cadascú. Però sense vida per descomptat no ho estan. Encara que a simple vista no es vegi, allà hi ha molta vida i gran quantitat d’aliment per a molts peixos que després consumim.

Si una sèrie de bussejadors o els nostres polítics consideren que un vaixell de guerra està millor en el fons del mar on es va a anar espatllant, oxidant i trencant per convertir-se amb el temps en ferralla perillosa, per a un grup de gent que estimem la natura i deplorem molt el mal ús que s’ha fet a Mallorca de la costa, ens sembla una barbaritat i ens sorprèn que aquesta iniciativa provingui d’autoritats que atenen el nostre ambient natural.

Si cal conservar el vaixell, perquè és part de la nostra història, conservem-lo, que se li doni una mà de pintura i es posi el algun lloc on tots els ciutadans puguem visitar-lo. Però fondejar, amb els diners de tots, perquè alguns bussejadors gaudeixin de veure unes restes uns anys, perquè l’ambient de tots es degradi i s’hagi de, novament amb els diners de tots, netejar la zona perquè s’ha fet perillosa per a bussejadors i peixos, em sembla un veritable despropòsit.

El que s’hagi fet en altres llocs no és argument, s’han fet moltes tonteries en molts llocs al llarg de la història. El intel•ligent és tenir criteri i no imitar els errors. En els països moderns i conscients del valor de la natura ja no es fan aquestes coses, s’han vist els resultats, s’ha après. És que aquí no aprendre’m mai?

Ara s’està veient el problema del desenvolupament desmesurat i sense cap pla que s’ha fet de les nostres costes i tots assistim impotents a l’efecte, molts d’ells sense retorn, hem pagat el deteriorament, el patim i hem de pagar la reparació, si és que en té. No tenim prou amb això? Ara anem a cometre errors nous i espatllar el que poc que ens queda dels fons marins.

Espero que les nostres autoritats, veritablement preocupades pel nostre entorn natural, recapaciten, sentin als entesos i no fondegin un vaixell de guerra en els fons, molt a prop d’una de les reserves que tan bons efectes han aconseguit.

Es parla que serà un escull artificial i que va concentrar peixos, no és veritat, un escull artificial és una altra cosa, està subjecte a una sèrie de regulacions i actualment fins i tot s’estan posant en dubte els seus beneficis a llarg termini. Encara que al principi alguns peixos s’acosten i busquin recer, quan passi el temps i les planxes s’oxidin, deteriorin i trenquin, aquests peixos patiran danys, rapinyades, talls, etc. i com en altres llocs ja ha passat, tindrem peixos malalts amb úlceres, amputacions i malformacions.

En temes ambientals com en economia, que ara estan d’actualitat, la gran equivocació en la que cau tanta gent és només veure el curt termini, quan el realment intel•ligent és mirar el llarg termini de les nostres accions, que és el que realment importa.

Amics de la Terra

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest