Biodiversitat

Amics de la Terra manifesta la seva preocupació davant La reforma de la llei de costes per les agressions ambientals que podria causar

Amics de la Terra mostra la seva preocupació per les manifestacions del nou ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, Miguel Arias Cañete, de propiciar una “reforma molt profunda per posar en valor el litoral” de la vigent Llei de Costes. Es tractaria d’allargar les concessions, així com autoritzar nous usos al litoral.

Tal política suposaria una agressió ambiental greu al ja maltractat litoral de les nostres Illes. El principal argument per atreure el turisme de qualitat a Balears és haver sabut conservar les nostres àrees costaneres millor que a la Península i que disposem d’un litoral d’una bellesa extraordinària. Però la fragilitat de les nostres costes es pot veure agreujada si es prolonguen i s’amplien les concessions de les edificacions o s’autoritzen noves construccions a les zones de domini públic, en lloc de procedir a la demolició al seu venciment de les existents.

No cal reformar la nostra Llei de Costes perquè el seu contingut és clau per a la defensa del litoral, sinó aplicar-la correctament.

El que necessiten les nostres àrees costaneres és la delimitació mitjançant fites de la zona de domini públic que estableix les partions efectuats.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest