Biodiversitat

Amics de la Terra exigeix al Conseller de Medi Ambient que no permeti cap modificació del Pla Hidrològic

30/03/2012

Amics de la Terra exigeix al Conseller de Medi Ambient que no permeti cap modificació del Pla Hidrològic de les Illes Balears (PHIB), que retardi la seva aplicació o minvi la seva efectivitat i els seus objectius proteccionistes.

Amics de la Terra ha presentat una al•legació a la Conselleria de Medi Ambient oposant-se a la paralització del PHIB per part del Govern Balear. Amics de la Terra argumenta que el PHIB ja ha passat per un període d’exposició pública exemplar i que les modificacions introduïdes posteriorment no signifiquen canvis substancials de contingut que justifiquin un altre període d’exposició pública.

Amics de la Terra sospita que aquesta nova exposició pública pot donar peu a la introducció de modificacions que redueixin la protecció i permetin urbanitzar diverses zones protegides actualment pel PHIB, especialmente zones humides com Ses Fontanelles, S’Ullal, Maristany, Sa Platja de Porto Petra i Sa Porrassa (Mallorca), així com Ses Feixes (Eivissa).

No s’ha de retardar més l’aprovació del Pla Hidrològic per poder complir amb la Directiva Marc d’Aigües de la Unió Europea aprovada al juliol de 2000, que requeria que els Estats membres tinguéssin operatives totes les mesures, com a màxim, al cap de dotze anys després, o sigui al 2012. Amics de la Terra adverteix que qualsevol modificació el PHIB que rebaixi el seu nivell de protecció podria significar l’incompliment de la Directiva, la qual cosa podria donar lloc a una denúncia davant la Unió Europea amb totes les seves conseqüències.

Amics de la Terra defensa la gestió sostenible de l’aigua basada en criteris tècnics i d’interès general, no subjecta a les pressions o interessos dels sectors immobiliaris.

Consideraciones al PHIB y alegación

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest