Altres

Marca la X Solidària en la teva declaració

La X Solidària és una ics que recolza a les organitzacions amb finalitats socials i ambientals. Podràs marcar-la quan facis la declaració de la renda. És la casella que es denomina “Finalitats Socials”. Més informació aquí

En marcar la X Solidària:

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest