Altres

En el DIA DE LA TERRA Amics de la Terra Mallorca presenta les seves propostes polítiques als partits

22 abril 2015 – Dia de la Terra

Amb motiu del Dia de la Terra, avui 22 d’abril, i amb la proximitat de les eleccions autonòmiques, insulars i municipals, AMICS DE LA TERRA MALLORCA ha enviat una sèrie de propostes polítiques prioritàries a tots els partits polítics de la Illa per ser preses en compte als seus programes electorals per a la propera legislatura.

Els objectius de les propostes serien: reduir la dependència de les energies fòssils i fomentar les energies renovables; reduir la generació dels residus i la incineració dels mateixos; regular el consum d’aigua i la contaminació per les aigües residuals; afavorir el transport públic i pacificar el trànsit en els nuclis urbans; fomentar el consum dels productes locals, recolzant l’agricultura sostenible; afavorir la protecció de la biodiversitat estenent els espais protegits i millorant la gestió dels mateixos; frenar el consum de territori limitant el sòl urbanitzable.

Algunes de les actuacions més importants o novetats serien: produir com a mínim el 20% de l’electricitat amb fonts renovables per a l’any 2020; prohibir la importació de residus o combustible derivat de residus (CDR) de fora de Mallorca; avançar el tancament a 2016 dels dos forns antics de la incineradora de Son Reus; regular la velocitat màxima als carrers d’un sol carril en els nuclis urbans a 30 km/h; habilitar un accés ciclista a l’aeroport de Palma; prohibir els cultius amb transgènics a Mallorca; reconèixer la importància dels agricultors com a gestors i conservadors del paisatge; prohibir la fumigació aèria amb insecticides de síntesis contra la processionària, així com l’aplicació d’herbicides tòxics en les vores de les carreteres; prendre mesures per frenar la gran expansió del banyariquer (cerambyx cerdo) que posa en perill les alzines; no permetre més grans superfícies comercials.

Podeu veure el document presentat a tots els partits polítics:

Propostes prioritats políques 2015