Alimentació i agricultura

Què vol menjar la gent? Tenim la resposta!

Hem publicat els resultats d’una enquesta, “D’agricultor a consumidor”, en la qual donem a conèixer què pensa la ciutadania sobre l’alimentació local i quins són els seus hàbits de consum. Sol la població comprar aliments de producció local?, hi ha suficient informació per aconseguir-los? Aquestes i altres preguntes són respostes per una mostra de 8.362 persones, entre 16 i 54 anys, a Espanya, Alemanya, Regne Unit, França, Polònia, Hongria, República Txeca i Bulgària.

L’enquesta encarregada a TNS Opiniony, amb una mostra representativa de la població rural i urbana, a la qual han respost, 1.026 persones a Espanya, assenyala que més d’un 90% de la ciutadania espanyola està convençuda que comprar aliments locals fomenta la creació d’ocupació local. Fomentar la compra de productes locals i potenciar els canals curts de distribució, són eines indispensables per impulsar l’economia local, cada vegada més ofegada per les grans empreses que monopolitzen el mercat, la distribució i el comerç.

El 85% de la població entrevistada en els 8 països, compra els seus aliments en la tenda més propera, i el 67% assegura que no hi ha suficient oferta d’alimentació local. Si la ciutadania vol menjar sa, saludable, ecològic, sense generar un impacte negatiu en el medi ambient, els responsables polítics han de facilitar i potenciar una oferta local i accessible que respongui als interessos ciutadans.

Les polítiques actuals i el suport que rep el model agroindustrial s’ha traduït en la pèrdua de milers de petites explotacions agràries. L’enquesta demostra que la demanda d’aliments de producció local i sostenible és alta, sent clara la petició de la ciutadania: un 91% reclama als responsables polítics una proposta que garanteixi la implementació d’una producció local i sostenible en el marc de la Política Agrària Comuna (*PAC).

Ara com ara, els diners dels contribuents es dedica a subvencionar la producció a gran escala. Però la ciutadania vol veure que els diners públics s’utilitza per recolzar a petits productors i empreses d’alimentació local, per disposar d’aliments frescos, de temporada i procedents d’una producció sostenible