Alimentació i agricultura

Nou informe: Impactes del TTIP en el sector agroalimentari espanyol

Les condicions de traçabilitat, seguretat alimentària i maneig en escorxador a EUA disten molt de les exigides en la UE pel que necessiten la utilització de forts desinfectants càrnics, prohibits a Europa, per evitar més casos d’intoxicacions per bacteris.L’informe afirma que, en un escenari d’eliminació de barreres aranzelàries i no aranzelàries, les importacions d’EUA podrien disparar-se un 3.983% en carn de porcí, un 966% en carn de boví, un 901% en llet en pols i un 988% en formatges.En el cas d’Espanya, l’anàlisi apunta a un impacte especialment negatiu en els sectors de boví de carn, porcí, llet, fruites, hortalisses i cereals.

Amics de la Terra llança un informe que mostra les pèrdues per al sector agroalimentari espanyol d’aprovar-se el Tractat de Comerç i Inversió entre EUA i la UE. L’informe encarregat als Serveis Tècnics de l’organització agrària COAG exposa també l’amenaça que representa el TTIP per a la seguretat alimentària europea. Els casos per intoxicacions alimentàries pel bacteri I.coli verotoxigènica són un 5.300% més freqüents a EUA que en la UE, segons l’anàlisi comparativa de les dades dels Centres de control de malalties de la UE i d’EUA que recull l’informe.

En concret, el citat informe apunta a una ràtio de 82,5 casos per cada 100.000 habitants a EUA enfront de testimonial 1,5 per cada 100.000 habitants a Europa. La intoxicació per I.coli verotoxigènica sol donar-se a través del consum de carn picada contaminada per la toxina que produeix el bacteri. El bacteri s’allotja en l’intestí dels animals i, si no es maneja de manera apropiada, la toxina passa a la carn que després arriba al consumidor. Els símptomes de la intoxicació poden ser més o menys perillosos encara que, en el cas de nens i ancians, poden arribar a causar fins i tot la mort.“És un exemple que il·lustra en si mateix els perills d’un possible acord entre la UE i EUA per al model agroalimentari de la UE i l’aposta estratègica dels nostres agricultors i ramaders per la qualitat, la seguretat alimentària, el benestar animal i el respecte al medi ambient”, ha subratllat Miguel Blanco, Secretari General de COAG.

Per la seva banda, Blanca Ruibal, responsable d’agricultura i alimentació d’Amics de la Terra, ha assenyalat que “el TTIP va a apuntalar el model agrari industrial, perjudicial per al medi ambient i la salut de les persones. En un context de canvi climàtic i escassetat de recursos naturals és urgent promoure una agricultura local i familiar, que protegeixi l’aigua, el sòl i la biodiversitat, produeixi aliments sans i mantingui el mitjà rural viu”.

En l’informe, s’afirma que, en un escenari d’eliminació de barreres aranzelàries i no aranzelàries, les importacions d’EUA podrien disparar-se un 33.505% en carn d’au, un 3.983% en carn de porcí, un 966% en carn de boví, un 901% en llet en pols i un 988% en formatges 1.

Cereals: un acord de lliure comerç podria beneficiar les exportacions nord-americanes de blat de qualitat baixa i mitjana i de blat de moro, la destinació del qual és l’alimentació animal. El desmantellament aranzelari podria impulsar les exportacions de cereals d’EUA a la UE un 122 %, provocant un descens del valor agregat agrícola dels cereals en la UE, que a Espanya podria arribar a un 6,4%, un dels majors.

Fruites i hortalisses: la principal qüestió en el sector de fruites i hortalisses són els aspectes no aranzelaris. Es tracta de regulacions diferenciades en ambdues zones en temes fitosanitaris o burocràtics. En l’actualitat, l’exportació europea de fruites i hortalisses a EUA. es basa en una autorització per part del APHIS (Servei d’Inspecció de Sanitat Vegetal i Animal d’EUA) planta per planta, Estat membre per Estat membre i productor per productor de la UE. En canvi, per a les importacions nord-americanes a Europa, el sistema no requereix d’una autorització individual, sinó que l’obertura seria per a tots els països de la UE. Per tant, de produir-se un acord de liberalització comercial, les produccions europees es veurien penalitzades i l’entrada de productes nord-americans en la UE seria molt més senzilla que els enviaments de la UE a EUA Per tant, l’argument que el TTIP és positiu per als interessos del sector de fruites i hortalisses no resulta veraç.

Carn de boví: segons les previsions, el sector de boví de carn es veuria greument afectat en cas de formalitzar-se el Tractat. A pesar que EUA és un destacat importador tant de carn de boví com de bovins vius, els seus principals proveïdors a nivell internacional d’aquest tipus de productes són països que també permeten la utilització de mètodes de producció prohibits en la UE (Austràlia, Canadà, Mèxic i Nova Zelanda), com els promotors del creixement o les farines cárnicas, per exemple. Això fa que, com a EUA, tinguin costos de producció menors que els europeus i, per tant uns estàndards de qualitat molt baixos.

Llet: la impossibilitat que els productes transformats europeus poguessin competir en preu amb els productes arribats d’EUA donaria lloc a un greu desequilibri de mercat que es traduiria en excedents de llet líquida que acabarien per vendre’s a països deficitaris de la Unió, com el nostre, amb el consegüent risc de desplomi dels preus en origen. Seria la punta pels nostres 17.000 ramaders després de la crisi que arrosseguen.

Segons Amics de la Terra i COAG, aquest informe demostra una vegada més la greu amenaça que suposa el TTIP per a la seguretat alimentària, l’agricultura i la ramaderia europea. És urgent avançar cap a unes polítiques econòmiques que garanteixin el dret a una alimentació sana i justa, que beneficiï als consumidors i treballadors i protegeixi el medi ambient.

El TTIP suposaria una reculada sense precedents en els drets dels consumidors, al mateix temps que suposaria una competència deslleial per als nostres agricultors sobre la base d’un model de producció com el d’EUA que permet la injecció de anabolizants, antibiòtics i hormones de creixement en bestiar o la utilització del clor per a desinfecció de carns (substàncies prohibides des de fa anys en la UE pels seus perniciosos efectes).

Informe complet: Sembrat pèrdues per al sector agrari II, l’impacte del TTIP en l’agricultura i ramaderia espanyoles

Informe, Sembrant pèrdues per al sector agrari II: Taula pàg. 40