Alimentació i agricultura

Estudi “Impactes del canvi climàtic en l’agricultura”

Aquest estudi, elaborat per MeteoClim Services, forma part del projecte “Agricultura, alimentació i canvi climàtic” finançat per la Fundació Biodiversitat. El projecte pretén fomentar el desenvolupament rural mitjançant la millora del coneixement de les interaccions entre agricultura, canvi climàtic i alimentació.

Les dades contingudes en aquest estudi seran d’utilitat per als agricultors i agricultores dels cultius i territoris estudiats ja que tindran dades precises de com canviaran les condicions climàtiques i com afectaran a les seves produccions.

Els resultats llançats per la investigació són sens dubte alarmants pel que fa a la viabilitat de cultius molt característics de la nostra agricultura i paisatge, per això pensem que aquest estudi és també una poderosa eina

de sensibilització del greu problema del canvi climàtic. Els greus efectes concrets mostrats es constitueixen en motius importants per afrontar mesures a tots els nivells davant el problema del canvi climàtic.

Esperem que aquest estudi sigui útil a decisors polítics i organitzacions de la societat civil en la lluita contra el canvi climàtic i per un medi rural viu.

Impactos del cambio climático en la agricultura

També us podeu descarregar el fulletó més simplificat que hem elaborat amb el cas de l’ametlla a Mallorca :

Fulletó L’efecte del canvi climàtic en l’ametlla mallorquina

Aquest informe compta amb la col·laboració de la Fundació Biodiversitat, del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.