Alimentació i agricultura

Amics de la Terra alerta dels possibles riscos causats per l’alliberació de mosques transgèniques a olivars

Amics de la Terra reitera la necessitat de reunir a la Comissió de Bioseguretat de les Illes Balears, aprovada per Decret a l’any 2007, però que sol s’ha reunit una vegada fa quasi 4 anys, impossibilitant així la seva labor principal de controlar i fer seguiment dels transgènics a les Illes.

Ens hem de mantenir alerta davant experiments pilots amb animals transgènics per protegir futurs riscos per a la nostra oliva mallorquina amb denominació d’origen.

L’empresa britànica Oxitec va sol•licitar a primers de l’any autorització per alliberar mosques transgèniques en olivars de la província de Tarragona. El Departament d’Agricultura de la Generalitat té la responsabilitat de decidir si autoritzi o no la realització de l’experiment. Es tractaria de la primera alliberació a la Unión Europea d’animals transgènics i la primera alliberació en tot el món d’aquestes mosques.

L’empresa pretén alliberar mascles transgènics de la mosca de l’oliva per a que se creuen amb les femelles silvestres. La modificació genètica fa que les cries morin en fase larvària, amb el que es reduiria suposament la població de mosques de l’oliva. La mosca de l’oliva és una de les principals plagues que afecten a la producció olivarera. No obstant, les mosques transgèniques no representen cap solució. Les mosques ponen els ous dins la pròpia oliva, per lo que moltes de les larves transgèniques moriran dins l’oliva. Així no sol causaria dany a la producció, perjudicant la qualitat de l’oli, sinó que podria entrar dins la cadena alimentària. A més hi ha un risc molt elevat que les mosques transgèniques es dispersin fora de les xarxes de l’experiment. No obstant, l’empresa no inclou en la seva sol•licitud cap pla per avaluar la bioseguretat de l’experiment, ni plans clars de cóm es vol evitar la dispersió de les mosques o cóm afectará la producció olivarera de l’entorn, el que genera seriosos dubtes dels impactes de l’experiment a la salut i al medi ambient.

Amigos de la Tierra i l’organització britànica GeneWatch van elaborar un informe en el que s’analitzen els principals problemes que planteja l’alliberació de mosques transgèniques al medi ambient. A més, organitzacions de tot el món alerten del risc que representen aquestes soques transgèniques, ja que als riscs ja denunciats es suma el fet de que l’empresa usi soques no natives de mosca i els gens de resistència a pesticides podrien dispersar-se a la població silvestre

L’empresa britànica ja havia sol•licitat autorització en el Regne Unit per a experimentar a l’aire llibre amb una arna de la col transgènica. No obstant, les autoritats van rebutjar l’experiment per que l’empresa anava a usar una soca no nativa. “Resulta escandalós que després de la prohibició al Regne Unit, l’empresa vingui a Espanya amb la mateixa proposta. Pareix que Oxitec depreciï els riscos i intenti a tota costa experimentar i comercialitzar el seu producte”, va afirmar Blanca Ruibal de Amigos de la Tierra. “Degut l’abast de l’experiment i als elevats riscos per al medi ambient, la salut i la producció olivarera, sol•licitam als responsables que no autoritzin la realització de l’experiment”, va emfatitzar la responsable de la campanya de Amigos de la Tierra.

Amigos de la Tierra sol•licita als ciutadans, mitjançant una ciberacció, que escriguin a la Generalitat de Catalunya sol•licitant que no autoritzi l’experiment: https://www.tierra.org/spip/spip.php?article1828.

Fins ara més de 3200 persones han participat.

Signa tu també!