Alimentació i agricultura

A Mallorca hi ha més de 70 hectàrees de cultius transgènics

Amics de la Terra, en col·laboració amb la campanya Mallorca Lliure de Transgènics ha presentat en roda de premsa els resultats de les darreres prospeccions que s’han fet per identificar cultius transgènics sembrats a Mallorca.

Segons les fonts oficials del Ministeri la superfície estimada que es destina a la plantació de llavors transgèniques a les Illes Balears, és de 77 hectàrees. Complementant aquestes dades, el registre autonòmic de cultius transgènics declara 62 ha destinades al cultiu de blat de les Índies transgènic. Les prospeccions fetes pels membres de la campanya Mallorca Lliure de Transgènics, demostren que almenys hi ha 3 parcel·les que contenen la proteïna de la llavor transgènica comercial MON810, localitzades a Sa Pobla.

L’any 2007 es va aprovar al Parlament la proposició no de llei de declarar les Illes Balears Zona Lliure de cultius Transgènics, i es va decretar la creació del registre d’aquests cultius i la creació de la comissió de bioseguretat de les Illes Balears. Es denuncia que el darrer any aquest organisme no ha acomplert la seva funció i els cultius transgènics són cada vegada més presents a les illes.

Per a més informació, podeu consultar el blog